Nitro Pro

Nitro Pro 13.31

Create, sign, edit, secure, and print your PDF documents
Оценка
4.0  (643 гласа)
Вашият глас
Последна версия:
13.31.0 (За да гледате всички на)
Разработчик:
Nitro Software, Inc.

Generate, transform, modify, sign, review, and protect your PDF documents. Convert your PDFs to Word, Excel, HTML, and extract text from PDFs with the optical character recognition technology. Create PDFs from any document format, add images, links, and comments to PDF files, secure files and print them.

Nitro Pro 7 ви осигурява мощен набор от лесни за използване инструменти, които правят работата с електронни документи лесно и по-икономично.
преглеждате, създавате и да комбинирате файлове PDF
Отваряне, четене и редактиране на PDF-файлове с други приложения PDF, като Adobe® Acrobat® и Адоб® читателя.
Преглед на PDF файлове и папки на Outlook, без да отваряте Nitro Pro.
Отваряне на PDF-файлове в Internet Explorer, Google Chrome и Firefox.
Показване на PDF файлове като образец на документа, преглед, вместо статични икони на PDF-файл.
Създаване на pdf и PDF/а на документи практически от всеки файл.
Преобразуване и обединяване на файлове в един PDF документ.
Преобразуване на цели колекции на файлове във Формат PDF в един пакет.
Информацията е актуализирана на: