Nitro Pro

Nitro Pro 11.0

Nitro Pro7 ทำให้คุณเป็นทรงพลังตั้งค่าของเรื่องง่ายที่จะใช้เครื่องมือ
ดาวน์โหลด
คะแนนผู้ใช้
4.1  (222 คะแนน)
คะแนนของคุณ
รุ่นล่าสุด:
11.0.3 (ลองดู)
Nitro Pro7 ทำให้คุณเป็นทรงพลังตั้งค่าของเรื่องง่ายที่จะใช้เครื่องมือนั่นทำให้การทำงานกับดิจิตอลเอกสารเรียบง่ายตรงไปตรงมาแล้วอีกเหตุผลเรื่องค่าใช้จ่ายนะ
มุมมอน,สร้างและรวมแฟ้มเอกสาร PDF
เปิดอ่านและแก้ไขแฟ้มเอกสาร PDF จากเอกสาร PDF โปรแกรมแบบ Adobe®Acrobat®และ Adobe อ่าน®น
แสดงตัวอย่างเอกสาร PDF แฟ้มในโฟลเดอร์และไมโครซอฟเอาท์ลุ้คน,โดยไม่มีการเปิดNitro Proง
เปิดเอกสาร PDF แฟ้มในอินเตอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์,ของกูเกิ้ล Chrome และไฟร์ฟอกซ์ name น
แสดงเอกสาร PDF แฟ้มเป็นภาพตัวอย่างของเอกสารแสดงตัวอย่างแทนที่จะเป็นในรูปของไฟฟ้าสถิตย์ของเอกสาร PDF แฟ้มไอคอน
สร้างเอกสาร PDF และเอกสาร PDF/เป็นเอกสารจากเกือบทุกประเภทแฟ้มได้
แปลงและรวบรวมแฟ้มเข้าไปยังโสดเอกสาร PDF องเอกสาร
แปลงเป็นทั้งชุดสะสมของแฟ้มเอกสาร PDF ในการประมวลผลกลุ่มภาพได้
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ:

ดาวน์โหลดสำหรับ Mac